Erhvervscoaching

Er du leder? Også leder i dit eget liv?

Det er ofte sagt: Du skal kunne lede dig selv – før du kan lede andre!

Måske kræver det nytænkning, måske skal du vende din verden på hovedet for at vide hvordan den skal se ud når den vender “rigtigt”.

Få en gratis forsmag eller en uforpligtende snak, kontakt Elgaard Coaching på 21223464 eller mail til: birgit@elgaardcoaching.dk Der er fuld konfidentialitet for alle parter.

Det handler om “Personligt lederskab”. Har du det? Har du en personlig vision? Hvor er du henne om 5 år? Er du erhvervsleder handler det om at indfri en virksomhedsvision, måske har du valgt den, måske har andre, men som leder er du med til at sikre størst mulig succes ved at få alle medarbejderne til også at indarbejde visionen i deres arbejdstilgang. Dette kan med coaching som redskab gøres på flere måder.

Værdiafklaring, hvilke værdier ligger der bag visionen, hvordan stemmer disse overens med medarbejdernes værdier?

Målsætninger, kort- og langsigtede, kender medarbejderne dem?

Øget motivation,  dine medarbejdere får stærke grunde til at nå endnu større mål på jobbet

Skabe gladere, mere tilfredse medarbejdere, det fører uværligt til  forbedret produktivitet da antallet af sygefraværsdage falder.

Forbedret kommunikation, grundpillen i coaching er tydelig og åben kommunikation. Dine medarbejder vil typisk tale mere åbent og frit fra leveren med en coach “ude fra” .

Erhvervscoaching demonstrere at virksomheden er dedikeret og har forpligtet sig til at være en god arbejdsplads med plads til de bløde værdier

Mere præcist er en virksomheds udbytte af erhvervscoaching eller business coaching som det ofte kaldes:

Nytænkning, verden vendes på hovedet så ledere og medarbejdere udfordres, fokus holdes, indsatsen bevares eller øges og målet nåes på den mest optimale måde.

At verden vendes på hovedet og åbner øjnene for nye muligheder og løsninger, stimulere kreativiteten. 

Motiverede ledere og medarbejdere der tror på sig selv og derfor leverer deres ypperste.

Teams og grupper der skal samarbejde i kortere eller længere tid er ofte meget mere effektive og velfungerende.

Vi er alle mennesker, og mennesker udnytter deres fulde potentiale når vi opmuntres og støttes.

Et erhvervscoachingsforløb indebærer som regel coaching af:

  • Ledere
  • Medarbejdere
  • Teams og grupper

“Trådene” kan samles enkeltvis eller samlet ved et fællesmøde.

Teamcoaching

Teamcoaching skaber en forståelse for de mange perspektiver og potentialer i teamet og skaber en dyamisk enhed omkring udvikling og realisering af fælles værdier og mål.

Teamcoaching fokuserer på:

  • Hvordan bliver I mere klar på teamets mål og værdier
  • Hvordan skaber I øget motivation og bedre kommunikation
  • Hvordan skaber I en klar rolle- og ansvarsfordeling
  • Hvordan skaber I gensidig respekt og støtte i teamet

Hele teamet coaches, teamlederen coaches og det enkelte teammedlem coaches.  Der tilbydes efter aftale et særligt program for en hel teamdag.

Teamcoaching skaber fælles ansvarlighed og plads til den enkelte.

Ring til Elgaard Coaching på 2122 3464 eller mail til birgit@elgaardcoaching.dk og få en aftale.